Кроење

KRETZER 772024+772015

KRETZER 772024+772015

Голема + мала ножица гратис

KRETZER 772020

KRETZER 772020

Универзална ножица за прецизно кроење: 8” - 20cm

KRETZER 773225

KRETZER 773225

Кројачка ножица со цврст врв: 10” - 25cm

KRETZER 774520

KRETZER 774520

Цврсти ножички за тешки материјали: 8” или 20cm

KRETZER 774525

KRETZER 774525

Цврста ножица за тешки материјали: 10” - 25cm

KRETZER 782020

KRETZER 782020

Универзална ножица за кроење: 8” - 20cm

KRETZER 782024

KRETZER 782024

Универзална ножица за кроење: 9.5” - 24cm

KRETZER 114018

KRETZER 114018

Класична ножица за кроење: 7” - 18cm

KRETZER 114020

KRETZER 114020

Класична ножица за кроење: 8” - 20cm

KRETZER 114520

KRETZER 114520

Цврсти ножички за тешки материјали: 8” или 20cm

KRETZER 114525

KRETZER 114525

Класична ножица за кроење: 10” - 25cm

114530

114530

Класична ножица за кроење: 12” - 30cm

KRETZER 113013

KRETZER 113013

Ножица за џебови: 5” - 13cm

KRETZER 760811

KRETZER 760811

Ножица за чистење конец: 4,5” - 11cm

KRETZER 760911

KRETZER 760911

Ножица за чистење конец со заоблен шпиц: 4,5” - 11cm

KRETZER 762220

KRETZER 762220

Универзална ножица: 8” - 20cm

KRETZER 765409

KRETZER 765409

Ножица за чистење на везење: 3,5” - 9cm

KRETZER 774423

KRETZER 774423

Професионална цик-цак ножица: 9” - 23cm

KRETZER 912518

KRETZER 912518

Универзална ножица: 7” - 18cm

KRETZER 914020

KRETZER 914020

Цик Цак ножица: 8” - 20cm

KRETZER 972015

KRETZER 972015

Универзална ножица: 6” - 15cm

KRETZER 972020

KRETZER 972020

Универзална ножица: 8” - 20cm

KRETZER 979225

KRETZER 979225

Универзална ножица: 10” - 25cm