Машини за шиење

JACK A4

JACK A4

Компјутеризирана права машина

JACK A4S

JACK A4S

Компјутеризирана права машина

JACK A5

JACK A5

Компјутеризирана права машина

JACK A2

JACK A2

Права машина со автоматско сечење на конец

JACK F4

JACK F4

Директ Драјв Права Машина

JACK JK-5559G

JACK JK-5559G

Автоматска штирц машина

JACK C4

JACK C4

Фул Автоматски Оверлок

JACK E4

JACK E4

Директ Драјв Оверлок

JACK JK-799S

JACK JK-799S

Директ Драјв Оверлок

JACK JK-798TDI

JACK JK-798TDI

Високо брзински оверлок со горно влечење

JACK W4-UT

JACK W4-UT

Фул Автоматски Рамен Ибердек

JACK W4-D

JACK W4-D

Директ Драјв Рамен Ибердек

JACK К4-UT

JACK К4-UT

Фул Автоматски Цилиндричен Ибердек

JACK K4-D

JACK K4-D

Директ Драјв Цилиндричен Ибердек

JACK JK-8009VCDI

JACK JK-8009VCDI

Повеќе иглен директ драјв ибердек

JACK JK-8569ADI

JACK JK-8569ADI

Директ Драјв Ибердек

JACK JK-8669B-01GB/UT

JACK JK-8669B-01GB/UT

Цилиндричен Ибердек

JACK JK-8558

JACK JK-8558

Директ драјв машина со ланчан бод

JACK JK-58450J

JACK JK-58450J

Компјутеризирана двоиглена права машина

JACK JK-T781E

JACK JK-T781E

Интегрирана Електронска Рупичарка

JACK JK-T1377E

JACK JK-T1377E

Интегрирана Електронска Копчарка

JACK JK-T1900BSK

JACK JK-T1900BSK

Електронска рингличарка или копчарка

JACK JK-2001

JACK JK-2001

Фул Автоматска Машина за Тешка Индустрија

JACK JK-2030

JACK JK-2030

Фул Автоматска Машина за Тешка Индустрија

JACK JK-6380

JACK JK-6380

Фул Автоматска Машина за Тешка Индустрија

ACME 588

ACME 588

Домашна машина

ACME 988

ACME 988

Домашна машина

ACME 989

ACME 989

Домашна машина

ACME 2100

ACME 2100

Домашна машина

ACME 2600

ACME 2600

Домашна машина

ACME 320

ACME 320

Домашен Оверлок

YaoHan GK26-1A

YaoHan GK26-1A

Машина за вреќи

Moonstar GK26-1A

Moonstar GK26-1A

Машина за вреќи

JACK JK-T5878-68B

JACK JK-T5878-68B

Автомат за џебови

JACK JK-T5878-58B

JACK JK-T5878-58B

Автомат за јаки

JACK JK-T1310-D

JACK JK-T1310-D

Патерн машина 130mm x 100mm

JACK JK-T2210-D

JACK JK-T2210-D

Патерн машина 220mm x 100mm

JACK JK-T3020-D

JACK JK-T3020-D

Патерн машина 300mm x 200mm

JACK JK-T6040-D

JACK JK-T6040-D

Патерн машина 600mm x 400mm

JACK JK-T12080-D

JACK JK-T12080-D

Патерн машина 1200mm x 770mm

MAICA UAM01

MAICA UAM01

Автомат за џебови (кошули)

JACK A5-W

JACK A5-W

Компјутеризирана права машина